کمیته علمی
ردیف نام و نام خانوادگی محل دانشگاه پست الکترونیکی صفحه شخصی
۱ پروفسور محمد مولوی دانشگاه صنعتی سجاد molavi@um.ac.ir view
۲ دکتر ایمان احدی اخلاقی دانشگاه صنعتی سجاد i_a_akhlaghi @ yahoo.com

view

۳ دکتر امیرمسعود امینیان مدرس دانشگاه صنعتی سجاد aminian.mod@gmail.com view
۴ دکتر امین نوری دانشگاه صنعتی سجاد amin.noori@gmail.com view
۵ دکتر نجمه اقبال دانشگاه صنعتی سجاد najmeh.eghbal@sadjad.ac.ir view
۶ دکتر غزاله سربیشه‌ئی دانشگاه صنعتی سجاد gh_sarbishei@yahoo.com view
۷ دکتر جواد حمیدزاده دانشگاه صنعتی سجاد j_hamidzadeh@sadjad.ac.ir

view

۸ دکتر رضا شمسائی دانشگاه صنعتی سجاد r_shamsaee@sadjad.ac.ir view
۹ دکتر بشرا رجائی دانشگاه صنعتی سجاد bo.rajaei@gmail.com

view

۱۰ دکتر امیرفرید امینیان مدرس دانشگاه صنعتی سجاد afamodarres@yahoo.com view
۱۱ دکتر محمد مهدی سالخورده حقیقی دانشگاه صنعتی سجاد m_s_haghighi@yahoo.com view
۱۲ دکتر بهزاد بختیاری دانشگاه صنعتی سجاد bakhtiari@sadjad.ac.ir view
۱۳ پروفسور حمید حسن پور دانشگاه صنعتی شاهرود h_hassanpour@yahoo.com view
۱۴ پروفسور احسان اله کبیر دانشگاه تربیت مدرس kabir@modares.ac.ir view
۱۵ پروفسور قوشه عابد هدتنی دانشگاه فردوسی مشهد hodtani@um.ac.ir view
۱۶ دکتر محمد قاسم زاده دانشگاه یزد m.ghasemzadeh@yazd.ac.ir view
۱۷ پروفسور حمیدرضا ابوطالبی دانشگاه یزد habutalebi@yazd.ac.ir view
۱۸ دکتر سید کمال الدین غیاثی شیرازی دانشگاه فردوسی مشهد k.ghiasi@um.ac.ir view
۱۹ دکتر اسد الله شاه بهرامی دانشگاه گیلان shahbahrami@guilan.ac.ir view
۲۰ پروفسور محمد حسین یغمایی مقدم دانشگاه فردوسی مشهد hyaghmae@um.ac.ir view
۲۱ پروفسور کریم فائز دانشگاه امیرکبیر kfaez@aut.ac.ir view
۲۲ دکتر مجتبی روحانی دانشگاه فردوسی مشهد rouhani@um.ac.ir view
۲۳ دکتر امین حاجی زاده دانشگاه آلبرگ aha@et.aau.dk view
۲۴ دکتر امین زهتابیان دانشگاه برلین amin.zehtabian@fu-berlin.de view
۲۵ پروفسور رضا منصفی دانشگاه فردوسی مشهد monsefi@um.ac.ir view
۲۶ پروفسور محمد حسن قاسمیان یزدی دانشگاه تربیت مدرس ghassemi@modares.ac.ir view
۲۷ دکتر عابدین واحدیان مظلوم دانشگاه فردوسی مشهد vahedian@um.ac.ir view
۲۸ دکتر علیرضا احمدی فرد دانشگاه صنعتی شاهرود ahmadyfard@shahroodut.ac.ir view
۲۹ پروفسور محمد رضا اکبرزاده دانشگاه فردوسی مشهد  akbarzadeh@ieee.org. view
۳۰ دکتر علیرضا سیدین دانشگاه فردوسی مشهد seyedin@um.ac.ir view
۳۱ پروفسور حمید رضا  پوررضا دانشگاه فردوسی مشهد hpourreza@um.ac.ir view
۳۲ دکتر مهدی سعادتمند دانشگاه فردوسی مشهد saadatmand@um.ac.ir view
۳۳ پروفسور ولی درهمی دانشگاه یزد vderhami@yazd.ac.ir view
۳۴ پروفسورحبیب رجبی مشهدی دانشگاه فردوسی مشهد h_mashhadi@um.ac.ir

view

۳۵ پروفسورحسین نظام آبادی پور دانشگاه باهنر گرمان nezam_h@yahoo.com view
۳۶ دکتر حسن طاهری دانشگاه امیرکبیر htaheri@aut.ac.ir view
۳۷ پروفسور بهزاد مشیری دانشگاه تهران moshiri@ut.ac.ir view
۳۸ پروفسور کامبیز بدیع پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات k_badie@itrc.ac.ir view
۳۹ دکتر حميد خيام دانشگاه RMIT hamid.khayyam@rmit.edu.au view
۴۰ دکتر احد هراتی دانشگاه فردوسی مشهد ahadharati@yahoo.com view
۴۱ دکتر امیر پی براه دانشگاه KTH Royal payberah@kth.se view
۴۲ دکتر محسن امینی صالحی دانشگاه Louisiana of Lafayette  amini@louisiana.edu view
۴۳ پروفسور مجید فتحی دانشگاه  Siegen fathi@informatik.uni-siegen.de view
۴۴ دکتر غلامرضا نخعی زاده دانشگاه صنعتی Karlsruhe gholamreza.nakhaeizadeh@kit.edu view
۴۵ دکتر هادی گرایلو دانشگاه صنعتی شاهرود grailu@shahroodut.ac.ir view
۴۶ دکتر محمد تشنه لب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی teshnehlab@kntu.ac.ir view
۴۷ دکتر حمید بیگی دانشگاه صنعتی شریف beigy@sharif.edu view
۴۸ دکتر محمدرضا پژوهان دانشگاه یزد  pajoohan@yazd.ac.ir view
۴۹ دکتر سید مسعود میررضایی دانشگاه صنعتی شاهرود sm.mirrezaei@shahroodut.ac.ir view
۵۰ دکتر علیرضا تجری دانشگاه صنعتی شاهرود tajary@shahroodut.ac.ir view
۵۱ دکتر بهروز مینایی بیدگلی دانشگاه علم و صنعت ایران b_minaei@iust.ac.ir view
۵۲ دکتر علیرضا باقری دانشگاه امیرکبیر ar_bagheri@aut.ac.ir

view

۵۳ دکتر سید امیر موسوی نیا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی moosavie@kntu.ac.ir view
۵۴ دکتر فرشاد خون جوش دانشگاه شیراز khunjush@shirazu.ac.ir view
۵۵ دکتر مازیار گودرزی دانشگاه صنعتی شریف goudarzi@sharif.ir

view

۵۶ دکتر مصطفی سبزه کار دانشگاه صنعتی بیرجند sabzeka@birjandut. Ac.ir view
۵۷ دکتر هدی مشایخی دانشگاه صنعتی شاهرود hmashayekhi@shahroodut.ac.ir view
۵۸ دکتر محسن سریانی دانشگاه علم و صنعت ایران  soryani@iust.ac.ir view
۵۹ دکتر محمد رضا محمدی دانشگاه علم و صنعت ایران mrmohammadi@iust.ac.ir view
۶۰ دکتر حمید خالوزاده دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی h_khaloozadeh@kntu.ac.ir view
۶۱ دکتر علی مهجور دانشگاه صنعتی مالک اشتر mahjur@gmail.com view
۶۲ دکتر علی احمدی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  ahmadi@kntu.ac.ir view
۶۳ دکتر حسین کارشناس دانشگاه اصفهان h.karshenas@eng.ui.ac.ir view

تا کنفرانس
23 روز
پوستر کنفرانس

تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال مقالات : ۱۶ آبان ۱۳۹۹

زمان اعلام نتایج داوری مقالات: ۲۳ آبان ۱۳۹۹

آخرین مهلت پیشنهاد کارگاه‌های آموزشی: ۱۶ آبان ۱۳۹۹

زمان اعلام پذیرش کارگاه های آموزشی: ۳۰ آبان ۱۳۹۹

ثبت نام و ارسال نسخه نهایی مقالات: ۹ آذر۱۳۹۹

تاریخ برگزاری کنفرانس: ۳ و۴ دی ۱۳۹۹

تماس با ما

مشهد، جلال آل احمد۶۴، دانشگاه صنعتی سجاد، ساختمان شماره ۱، طبقه سوم، اتاق ۱۳۸

تلفن : ۳۶۰۲۹۳۱۳-۰۵۱

فکس : ۳۶۰۲۹۴۰۵-۰۵۱

کد پستی : ۹۱۸۸۱۴۸۸۴۸

پست الکترونیک: icspis2020@sadjad.ac.ir

کارشناس دبیرخانه:مهندس سمیه مقدم‌زاده کاشانی

دفتر ازتباط با صنعت:۳۶۰۲۹۳۱۲

تلفن داخلی :۳۶۰۲۹۰۰۰ داخلی۱۲۸

پست الکترونیک:info@sadjad.ac.ir

مقالات دوره‌های قبلی کنفرانس در IEEE Xplore
آخرین تاریخ بروزرسانی

‍۸آذر ۹۹

آمار بازدیدکنندگان
69611 بازدید